”Välj produkt med lägst CO2-utsläpp”

Nu kan du, på ett enkelt sätt, välja det som är bäst för miljön! Det enda du behöver göra är att välja produkt – med lägst CO2-utsläpp.

Miljöredovisning

I vår miljöredovisning finns näst intill alla våra produkter redovisade. Den redovisar;

  1. CO2-utsläpp i kilo per produkt.
  2. Procentandel av produkt från förnyelsebar råvara.
  3. Rekonditioneringsklass enligt Sajkla.

Du hittar miljöredovisningen under FAKTA-fliken på respektive produkt.

Vi nöjer oss inte där!

Nu är det svart på vitt. Våra produkter har jämförelsevis ett lågt CO2-utsläpp men i vårt fortsatta arbete kommer vi att försöka minska dessa ytterligare och även fortsätta producera möbler som går att rekonditionera och återbruka i framtiden.

Vision

Vi är stolta och glada över att kunna redovisa detta. Vår vision är att med ditt informationsbehov kunna utveckla miljöredovisningen. För att kunna välja rätt bör det vara en självklarhet att CO2-utsläpp redovisas transparent.

Saknar du något i redovisningen? Kontakta oss!

Våra tankar sattes i spinn.

Allt tog fart när Reflex inredningsstudio Reform efterfrågade information till en miljösammanställning för ett genomfört projekt. Eftersom Reform bland annat ville ha svar på hur mycket CO2-utsläpp våra produkter har, började vi väga och räkna. Del för del. För att ha något konkret att utgå ifrån i våra beräkningar använde vi oss av Möbelbrukets rapport, ”Miljöberäkning Möbelbruket”, från 2018, där de beräknat CO2 utsläpp för nyproduktion av trä respektive metallstol. Vi har alltså tagit möbelns trädelar och dess vikt i kg och multiplicerat med 1 kg CO2-utsläpp per kilo möbelförädlat trä. All metall som finns i respektive produkt har vägts och sedan multiplicerats med 6 kg CO-utsläpp per kilo förädlad metall. Därigenom erhåller vi en enkel tumregel för CO2-utsläppet från våra bord och stolar.