Käre President, visste du att bordet till Kung Arthur och hans riddare var runt för att undvika avundsjuka vid stolsplaceringen? Vi hoppas att ni har kommit längre än så idag och föreslår att du bjuder in USAs beslutfattare, slår er ner vid Oas Big, utan avundsjuka, och än en gång skriver på Parisavtalet! Lycka till!

Oas Big

Ett av våra största runda bord i höjd 73 cm, med upp till 12 sittande!

Tillverkat av 89-96% förnyelsebar råvara!