Förbättra barnens skolmiljö! Barn är framtiden och nu blir barnkonventionen lag. Den 1 januari blev barnkonventionen lag i Sverige. I två av de fyra grundläggande principerna står det att "Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn" och "Alla barn har rätt till liv och utveckling". Skola är en central del för barn. Därför kan vi stolt presentera bord och stolar som främjar en god skol- och arbetsmiljö! Med det menar vi rätt yta och goda ljudabsorbenter som främjar lärandemiljön för barn. På bilden är ett exempel från Stigtomtaskolan i Nyköping. Här ser du stolen Tova tillsammans med borden Nesso och Sarek. Produkterna i samspel skapar en harmonierande lär- och skolmiljö. Se mer i vår Kollektion. En av de mest tåliga ytorna på bord är laminat. Med en yta av laminat finns en risk att ljudet studsar. Eftersom vi har denna kunskap vet vi hur man motverkar detta. Det kan motverkas både genom skivans uppbyggnad men också med hjälp av ljudabsorbenter som appliceras efter skivan konstruerats. En högtryckslaminerad bordsyta är dessutom lättskött. Den dagliga skötseln består oftast endast bara i att torka av med ljummet vatten. Om en fläck skulle uppstå rekommenderar vi att använda ett milt handdiskmedel i kombination med ljummet vatten för att få bort fläcken. Skulle fläcken hunnit torka in rekommenderas användning av ett koncentrerat handdiskmedel och att du skrubbar försiktigt med en diskborste. Övrigt underhåll av högtryckslaminaten behövs inte. Smidigt va?! Har du en bordslösning du vill förverkliga? Kontakta oss så ska vi leda dig rätt med hjälp av vår kompetens.  
Vill du lära dig mer om en av våra viktigaste lagar, läs mer på www.unicef.se/barnkonventionen