Ett bord är inte bara ett bord, det är så mycket mer. Det är smarta funktionslösningar och möjlighet till framtida återbruk.

Del av Sajkla för att nå miljömål

I ett års tid har Sajkla varit igång med att hjälpa den offentlig miljö mot en mer cirkulär ekonomi. I Sajklas nätverk finns idag 14 underleverantörer. För att nå miljömål tillvaratas kunskapen hos dessa underleverantörer och där utgör Lundbergs Möbler en del av Sajklas nätverk.

Grundarna till Sajkla; Stefan Lundberg, Christer Hedman och Jenny Ekman

”Vi ser det som en win win situation.”

”Som underleverantör till Sajkla utför vi ett hantverk samtidigt som vi lär oss vad som krävs för att skapa möbler som går att återbruka i framtiden. Vi ser det som en win win situation.” Säger Stefan Lundberg, VD på Lundbergs Möbler.

Lundbergs Möbler fokuserar på agenda 2030 mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Miljömärkningen Möbelfakta är delvis en del av arbetet mot det men Lundbergs Möbler gör mer än så.

Marknadschef Peter Reit berättar, ”Redan när vi utvecklar våra bord i designfasen tänker vi på hur våra produkter ska vara möjliga att återbrukas i framtiden. I vår fabrik i Tibro har vi fullskaligt snickeri, ytbehandling och leveransavdelning. Genom att själva ha full kontroll på tillverkningen har vi en god kontroll på kvalité och utföranden.”

”Vad är green wash och vad är verkstad?”

Sajklas VD, Jenny Ekman, kommenterar;
”Det är så viktigt idag att visa på ett agerande kopplat till miljöfrågan och miljömål. Nästan alla möbelföretag presenterar att de jobbar med hållbarhet idag, men vad är egentligen green wash och vad är verkstad på riktigt? Genom att vara en del av Sajkla och våga ta sig an uppdrag av fabrikatberoende kvalitetsmöbler för att förlänga livet på råvara, är ju ett sorts bevis och ställningstagande. Det hoppas jag snart kan bli ett riktigt bra faktiskt säljargument för Lundbergs Möbler. Du får inte bara bord, du bidrar till en cirkulär omställning om du väljer att köpa deras bord. Du väljer att möjliggöra en andra och tredje loop av möbeln i framtiden eftersom materialet går att rekonditionera. Lundbergs möbler är ett gott exempel på hur miljöfrågan både implementeras i nytillverkade möbler så att de designas för isärtagbarhet redan från början, samtidigt som de nyfiket är med och utvecklar hur rekonditionering av alla andras kvalitetsbord ska gå till.”

Arbetsklimat och klimatbesparingar

Lundbergs Möbler tillverkar sina möbler av ett starkt och slittåligt material, nämligen trä.

Binder koldioxid

Trä är en förnybar råvara som inte tär på jordens resurser. Det är ett starkt och slittåligt material. Trä absorberar ljud på ett utmärkt sätt. Dessutom har möbler i trä 4–5 ggr lägre CO2-utsläpp än möbler i metall (RISE, stolar, Cirkulära Möbelflöden). Trä fångar upp och binder koldioxiden i luften och därför är återplantering en viktig faktor. Genom att säkerställa att allt trä som används är FSC-märkt, säkerställs att bord tillverkas från uthålligt skogsbruk.

Konstruerat för framtida återbruk

”Trämöbler som är konstruerade på ett väl genomtänkt sätt blir återbrukbara möbler.”, säger Stefan Lundberg. Att kunna särskilja de få metalldelar som ibland behövs för konstruktionen ska bli stabil är en viktig del för framtida återbruk. När borden monteras skruvas trä och metall samman, istället för att limmas. ”Vi vill att varenda liten del ska kunna gå att plocka isär, med vanliga standardverktyg. Det gör det även möjligt att på ett enkelt sätt använda sig av reservdelar. Blir en del utnött går den att byta ut.”

Smart design

En detalj i arbetet för återbrukbara bord är även att Lundbergs Möbler använder tjockfanér och inte tunnfanér.  Stefan Lundberg beskriver att det inte bara är de olika materialvalen som spelar roll för återbrukbara möbler, även hur de monteras,

”Med tjockfanér kan vi överfanéra kantlisten på bordet. Kantlisten blir inte synlig uppåt i skivan, vilket minskar risken för att fukt tränger ner och kantlisten släpper. Vi kan då använda kraftiga kantlister, 6-12 mm, vilket ger oss möjligheten att använda mjuka radier på hörn och kanter samtidigt som bordets kanter klarar tuffa stötar.”

Valet av tjockfanér gör att ytan på borden blir möjliga att slipa om och förlänger bordets livslängd. Genom att använda en plywoodskiva som kärna i borden går det att i framtiden uppgradera bordets design med till exempel nya mått.