Ibland känns det tröstlöst att förespråka hållbarhet, återbruk och vikten av förnybara resurser.
Då brukar vi tänka på ozonskiktet, där kraftfulla, globala insatser gjort skillnad. På riktigt. Och att ozonskiktet faktiskt mår bättre idag än det gjorde för 30 år sedan.
Med det i tanken får vi nya krafter att jobba för att våra 3000 bordsvarianter ska ha minsta möjlig miljöpåverkan och vara rekonditioneringsbara så långt det är möjligt.